PalazzoliM. Premature ejaculation.SemHop 1950; 26:3884–90.  

Schapiro B. Potency disorders in the male; a review of 1960 cases of premature ejaculation. Harefuah 1953;45:39–41.

İlk kez erken boşalmadan bahseden çalışmalar. Sadece durum tespiti yaptılar. Herhangi bir tedavi önerisi sunmadılar. 

Semans JH. Premature ejaculation: A new approach.

South Med J 1956;49:353–8.

 

Yarım asır önce Dr.Semans  erken boşalmayı tedavi etmek için stop-start (dur-başla) tekniğini tanımladı.Eş tarafından  penisin erken boşalma hissine kadar vajina dışı uyarılması ve  boşalma hissi yaklaşırken uyarının his kaybolana kadar kesilmesi. Dr. Semans, bu döngünün birçok adımda tekrarlanmasını tavsiye etti. Bu şekilde tedavi ettiği sekiz kişide başarılı oldu.

(BOODEP egzersiz olarak bu programı temel almıştır) 

Masters WH, Johnson VE. Human sexual inadequacy.

Boston: Little, Brown & Co; 1970. 

Sıkma tekniği, Master ve Johnson tarafından geliştirildi. Eş, hastanın penisini orgazm noktasına yakın olana kadar el ile uyarır. Boşalmanın öncesindeki bu noktada penis başının hemen altını 3 veya 4 saniye boyunca sıkar. Partner, erkek boşalma dürtüsünü kaybedinceye kadar bunu yapar. Amaç, hastanın boşalma zamanlamasını kontrol etmeyi öğrenebilmesi için orgazma yol açan hislerinin farkına varmasıdır. Çift, daha sonra, elle sıkma tekniğinden, kadın üstün pozisyonunda hareketsiz ilişki sırasında penisin uyarılmasına ve daha sonra her iki ortağın da hareket etmesiyle yanal pozisyonda birleşmeye ilerler.

 Helen Singer Kaplan    The New Sex Therapy: Active Treatment Of Sexual Dysfunctions.  Hardcover – 1973

Helen Singer Kaplan, bir Amerikan seks terapisti ve ABD'deki bir tıp okulunda kurulan cinsel bozukluklar için ilk kliniğin kurucusuydu.

Dr.Kaplan, erken boşalmanın, bir erkek boşalması üzerinde gönüllü kontrolden yoksun kaldığını ileri sürdü.

Dr. Kaplan, cinsel davranışçı terapi egzersizi tedavisinin etkinliği, boşalmaların üstesinden gelmek için erkeklerin boşalmalarını kontrol etmelerini sağlayan dur-başla yöntemini geliştirerek daha yaygın hale gelmesini sağladı.

 

François de Carufel & Gilles Trudel Ph.D. Effects of a New FunctionalSexological Treatment for Premature Ejaculation,

Journal of Sex & Marital Therapy, 32:2, 97-114 (2006)

 

Geleneksel  dur-başla ve sıkma tekniği  dışında yeni bir tedavi programı olan fonksiyonel seksolojik tedavi programı geliştirdiler.Yaptıkları çalışmada klasik yöntemler kadar başarılı oldular.

(BOODEP egzersiz olarak bu programı temel almıştır)

 

Zamar, A.   Premature Ejaculation: A New Treatment Using A Stimulating Device In Conjunction With The Start- Stop Technique. Journal of Sexual Medicine. 9. 217-217. (2012).

 

Patrick Jern  Evaluation of a Behavioral Treatment Intervention for Premature Ejaculation Using a Handheld Stimulating Device, Journal of Sex & Marital Therapy, 40:5, 358-366 (2014)

 

Vibraston cihazından gelen titreşim stimülasyonu arttırır ve durdur-başlat

tekniğide eklendiğinde ,boşalma eşiğini artırır.

(BOODEP egzersiz olarak bu programı temel almıştır)

Dr.Zamar  Psikoseksüel Terapi - Start-Stop tekniği  ile  Prototip cihaz ( vibratör) - Start-Stop tekniğini karşılaştırdı. Psikoseksüel Terapi - Start-Stop uygulanan hastaların % 40'ında erken boşalmada  3 kat iyileşme sağlandı.Prototip cihaz

( vibratör)-Start-Stop tekniği  uygulanan grupta ise hastaların % 61'inde erken boşalma  11 kat iyileşme göstermiştir.

 

Liqiang Guo ve ark.  Significance of penile hypersensitivity in premature ejaculation  Sci Rep. ; 7: 10441. 2017

Titreşimli eşik, erken boşalma ağırlaştıkça azaldığını saptadılar. Hafif ve şiddetli erken boşalma gruplarında, IELT' ( vajina içindeki süre) nin ortalama değerleri ile titreşim eşikleri arasında anlamlı bir pozitif korelasyon tespit edildi. 

 

Kobori Y, Aoki H, Nishio K, Sato R, Ashizawa Y, Yagi H, et al. Rehabilitation for severe delayed ejaculation with use of a masturbation aid. Asian Pac J Reprod 2012; 1(4): 262–264

 

Rodríguez JE, Picazo JA, López E

Mmasturbation device for the treatment of delayed ejaculation: A case report

Research Department of Instituto Sexológico Murciano, Spai

Asian Pacific Journal of Reproduction 2017; 6(4): 191-192

 

Dr.Kobori ve Dr Rodriguez dur-başla tekniğinde masturbatör kullanarak erken boşalan hastalarda başarılı sonuçlar sundular.